تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

خدمات

مدیریت استراتژیک و برنامه‌ریزی سازمانی

 • -مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک
 • -جاری‌سازی استراتژی به کمک مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)
 • -تدوین برنامه عملیاتی
 • -ارزیابی و پایش استراتژی
 • -تعالی سازمانی (آموزش، خودارزیابی، تدوین اظهارنامه) بر مبنای مدل EFQM
 • -تعالی سازمانی (آموزش، خودارزیابی، تدوین اظهارنامه) بر مبنای مدل INQA
 • -تعالی سازمانی بر مبنای مدل‌های ملی
 • -طرح‌ریزی و تدوین مدل کسب‌وکار
 • -توسعه، بهسازی و مدیریت تغییر سازمانی
 • -ارزیابی عملکرد، عارضه‌یابی، آسیب‌شناسی سازمانی
 • -طراحی مدل کسب‌وکار
 • -تهیه طرح کسب‌وکار (Business Plan)

پیاده‌سازی استانداردهای مدیریت

 • – پیاده‌سازی استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
 • -استقرار نظام مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ISO/TS 24001
 • – به‌روزرسانی استاندارد زیست‌محیطی ISO 14001:2015
 • -پیاده‌سازی الزامات مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای OHSAS18001:2007
 • -استقرار نظام مدیریت یکپارچه IMS
 • -پیاده‌سازی استاندارد مدیریت انرژی ISO 50001:2011
 • -پیاده‌سازی استاندارد مدیریت ریسک ISO 31000:2009
 • -استقرار سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات ISO 10002
 • -پیاده‌سازی استاندارد مدیریت ریسک در چارچوب PMBOK
 • -پیاده‌سازی استاندارد مدیریت ریسک در چارچوب COSO
 • -استاندارد ISO/IEC 17025
 • -پیاده‌سازی استاندارد مسئولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی در مخاطب ISO 26000
 • – استقرار سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتری ISO 10004

تحقیقات بازار

 • -تحلیل و بخش‌بندی بازار

 • -پایش و تحلیل رفتار مصرف‌کننده
 • -تحلیل و رصد رقبا
 • -تحلیل عقاید مشتریان به روش‌های گوناگون پژوهش‌های بازاریابی نظیر مصاحبه‌های کانون، مصاحبه‌های عمیق، مطالعات تک نمونه‌ای، پیمایش و تحلیل‌های همبستگی
 • -تحلیل روند و سری‌های زمانی
 • -پیش‌بینی رفتار مشتریان در بازه‌های زمانی آینده‌نگر نظیر رشد یا رویگردانی مشتریان در آینده
 • -انجام ارزیابی‌های مرتبط با برند نظیر ارزیابی خوش‌نامی، ارزش ویژه، اثربخشی خدمات برند، شخصیت برند و ارزش برند
 • -تعیین جایگاه و موقعیت برند با استفاده از داده‌های کمی و کیفی و مقایسه‌ی جایگاه آن با رقبا
 • -شناسایی الگوهای حاصل از تصویرسازی برند در میان مشتریان با استفاده از تحلیل‌های پیمایشی، روان‌سنجی، روان شناخت و آزمون‌های تصویری

مدیریت منابع انسانی

 • -سنجش رضایت‌مندی و دل‌بستگی کارکنان به کار و سازمان
 • -طرح شناسایی استعدادها
 • -طرح شناسایی و توسعه شایستگی‌ها
 • -طراحی/بازطراحی ساختار سازمانی
 • -ارزیابی بلوغ فرایندهای منابع انسانی
 • -ارزیابی تعالی منابع انسانی
 • -طراحی مدل شایستگی فرد و سازمان
 • -اجرای کانون ارزیابی و توسعه مدیران
 • -ارزیابی و تعیین سبک رهبری
 • -طراحی نظام جبران خدمات
 • -بررسی مسائل و مشکلات تیم کاری (مدل بلبین)
 • -طراحی نظام مدیریت استعدادهای سازمانی
 • -توسعه مربیگری سرپرستان و مدیران
 • -استقرار نظام مدیریت منابع انسانی HRM
 • -تجزیه‌وتحلیل و طراحی مشاغل و تدوین شرح وظایف
 • -پیاده‌سازی سیستم مدیریت آموزشی ISO 10015:1999
 • -جانشین پروری
 • -سنجش سبک رهبری
 • -سنجش فرهنگ سازمانی

مدیریت دانش

 • -استقرار فرایندهای مدیریت دانش
 • -مستندسازی طرح‌های سازمانی
 • -مستندسازی تجربیات افراد کلیدی
 • -مستندسازی تجربیات سازمانی در قالب کارگاه‌های آموزشی

مدیریت تولید، بهره‌وری و کیفیت

 • -مطالعه و ارزیابی کار و زمان (کارسنجی، روش سنجی و زمان‌سنجی) و بالانس خط تولید
 • -مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک
 • -نظام آراستگی محیط کار S7، 5S و…
 • -مشاور تعیین هزینه‌های کیفیت COQ
 • -مدیریت نگهداری و تعمیرات (TPM,RCM,CM,CBM,PDM)
 • -ارزیابی، ارتقا و توانمندسازی پیمانکاران و تأمین‌کنندگان
 • -استقرار نظام کنترل آماری فرایند SPC

مدیریت پروژه

 • -استقرار نظام مدیریت پروژه بر اساس PMBOK
 • -ارزیابی سازمان بر اساس مدل تعالی پروژه PEM
 • -ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه برمبنای OPM3

مدیریت اطلاعات و آمار

 • –  هوشمندی کسب‌وکار (Business intelligence)
 • -مدیریت کلان داده‌ها
 • -استقرار سیستم‌های انبار داده
 • -داده‌کاوی
 • -طراحی داشبوردهای مدیریتی
 • -طراحی برنامه‌های تحول دیجیتالی
 • -تهیه و تدوین طرح جامع مدیریت فن‌آوری اطلاعات (IT Master Plan)