تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

توزیع برق استان اصفهان

اطلاعات پروژه

1) مدیریت ارتباط درون سازمان (انجام شده در سال 1391)

توضیحات پروژه