تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

سمینار پیش بینی اقتصاد ایران در سال ۹۵