تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

بر گزاری دوره آموزشی پژوهش‌های بازاریابی و تحلیل‌های کیفی در ۲۳ تیرماه