تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت ریسک توسط شرکت گروه مشاوران سرآمد کسب و کار