تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

انعقاد قرارداد مشاوره با شرکت صنایع چوب خزر کاسپین