تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا توسعه2

اطلاعات پروژه

1) ارائه مشاوره مدل تعالی سازمانی بر اساس مدل efqm (انجام شده در سال 1390) 2) ارائه خدمات آموزش و مشاوره در زمینه سیستم های مدیریت در شرکت توسعه 2 (انجام شده در سال 1389) 3) حضور در جایزه ملی تعالی مدیریت پروژه (انجام شده در سال 1389) 4) مشاوره جهت پیاده سازی مدل تعالی سازمانی بر اساس مدل efqm (انجام شده در سال 1388) 5) تدوین استراتژیها و تسری استراتژیها بر اساس کارت امتیاز متوازن(BSC) (انجام شده در سال 1388)  

توضیحات پروژه