تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

اطلس خودرو

اطلاعات پروژه

1) ارائه خدمات مشاوره (آموزش و پیاده سازی)جهت رعایت الزامات و دریافت گواهی نامه استاندارد بین المللی) (انجام شده در سال 1391) 2) ارائه خدمات مشاوره جهت رعایت الزامات و دریافت گواهی نامه استاندارد بین المللی isoo9001:2008 (انجام شده در سال 1390)

توضیحات پروژه