تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

بویلر مپنا

اطلاعات پروژه

1) ارائه خدمات مشاوره تعالی سازمانی سال91-سطح تقدیر نامه (انجام شده در سال 1391) 2) مدیریت فرآیند مالی و مدیریت ریسک مالی (انجام شده در سال 1391) 3) مشاوره تعالی سازمانی بر اساس مدل efqm (انجام شده در سال 1390) 4) خدمات مشاوره ای جهت استقرار سیستم مدیریت یکپارچه ims (انجام شده در سال 1388)  

توضیحات پروژه