تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

پالایش نفت تبریز

اطلاعات پروژه

1) ارائه خدمات پیاده سازی مدل تعالی سازمانی efqm (انجام شده در سال 1392) 2) خدمات واگذاری پروژه بهره وری و تعالی سازمانی  (انجام شده در سال 1391)

توضیحات پروژه