تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

مدیا تبلیغ گستر

اطلاعات پروژه

1) طراحی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردiso9001:2008 (انجام شده در سال 1392) 2) ارائه خدمات مشاوره تعالی سازمانی (انجام شده در سال 1392) 3) ارائه خدمات مشاوره و آموزش در زمینه استقرار پروژه مدیریت استراتژیک (انجام شده در سال 1391) 4) انجام خدمات آموزشی و مشاوره ای جهت پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک  (انجام شده در سال 1386)

توضیحات پروژه