تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

مخابرات خراسان رضوی

اطلاعات پروژه

1) انجام امور اجرایی در جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارزیابی اپراتورهای سیستمهای ارتباطی (انجام شده در سال 1393)

توضیحات پروژه