تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

گروه پروژه های ساختار سازمانی، کارراهه، شرح وظایف و 5S

اطلاعات پروژه

خدمات مهندسی و شهرسازی علوی، اصلاح ساختار سازمانی در راستای مأموریت جدید سازمان (عاملیت چهارم) پتروشیمی بندرامام، تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها، آشنایی با روش های مشکل یابی و حل مشکل، سازماندهی برای کار گروهی مدیریت تولید برق جنوب غرب (نیروگاه آبادان)، پیاده سازی نظام پاکسازی و آراستگی 5S احداث و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا- توسعه ۳، توسعه نظام ارتقاء کارراهه شغلی کارکنان، طرح ریزی نظام شایستگی کارکنان (شایسته سالاری) آسیا سیر ارس، طراحی ساختار، تدوین شرح وظایف و تعیین نظام حقوق و دستمزد و ارائه نرم افزار / ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، تعیین حدود اختیارات و مسئولیت های شرکت راه آهن در قبال شرکت های حمل و نقلی و بالعکس شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، تعیین شاخص های مرتبط با طراحی ساختار و تهیه ساختار ادارات کل راه آهن

توضیحات پروژه