تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

گاز استان چهار محال و بختیاری

اطلاعات پروژه

1) ارتقای سطح نعالی سازمانی جهت حضور در جایزه سرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت (انجام شده در سال 1396)

توضیحات پروژه