تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

گاز استان سمنان

اطلاعات پروژه

1)  تعالی سازمان ( انجام شده در سال 1398) 2)  مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک ( انجام شده در سال 1398)

توضیحات پروژه