تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

گاز استان اردبیل

اطلاعات پروژه

1) تدوین سند استراتژی و مدیریت استراتژیک ( ارزیابی آمادگی استراتژیک ،برنامه ریزی استراتژیک ،جاری سازی استراتژی و مدیریت عملکرد استراتژیک بر اساس مدل BSC شرکت گاز استان اردبیل ) ( انجام شده در سال 1397) 2) مشاوره تعالی سازمانی ( خود ارزیابی و آمادگی برای حضور در جایزه تعالی گاز ) ( انجام شده در سال 1396)

توضیحات پروژه