تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

کویر تایر

اطلاعات پروژه

1) ارائه خدمات ارزیابی و طرح ریزی، بازآموزی و اجرای پروژه خود ارزیابی بر اساس مدل efqm (انجام شده در سال 1386)

توضیحات پروژه