تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

اطلاعات پروژه

1) ارائه خدمات آموزش و انجام فرآیند خود ارزیابی بر اساس مدل سرآمدی efqm (انجام شده در سال 1390) 2) مشاوره و تسهیل گری استقرار کامل بر اساس مدل efqm (انجام شده در سال 1386) 3) ارائه خدمات مشاوره و تدوین اظهارنامه (انجام شده در سال 1386)

توضیحات پروژه