تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

چرخشگر

اطلاعات پروژه

1) جاری سازی برنامه استراتژیک تدوین شده با رویکرد bsc  (انجام شده در سال 1386) 2) ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای بر اساس مدل efqm 0انجام شده در سال 1385)

توضیحات پروژه