تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

مپنا

اطلاعات پروژه

v      مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا

v      نیروگاه بعثت

v      مهندسین مشاور دزاب

v      نیروگاه ایرانشهر

v      نیروگاه گازی خراسان

v      توزیع برق شمال تهران

v      اداره کل بنادر و دریانوردی خرمشهر

v      سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

v      داروسازی داملران رازک

v      نیروگاه گیلان

v      زر ماکارون

v      توزیع برق خراسان رضوی

v      نیروگاه لوشان (شهید بهشتی)

v      جهاد کشاورزی استان تهران

v      مدیریت تولید برق جنوب غرب (نیروگاه آبادان)

v      سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

v      مخابرات استان خراسان رضوی

توضیحات پروژه