تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد

اطلاعات پروژه

1) برگزاری دوره های آموزشی (انجام شده در سال 1391) 2) طراحی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد (انجام شده در سال 1388) 3) تهیه و تدوین مکانیزم نظرسنجی از کارکنان و تجزیه و تحلیل آن (انجام شده در سال 1388) 4) ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای بر اساس مدل efqm (انجام شده در سال 1388)  

توضیحات پروژه