تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

پتروشیمی مارون

اطلاعات پروژه

1)  مشاوره مدیریت بهره وری از طریق آموزش و فرهنگ سازی مدیریت دانش ( انجام شده در سال 1397)

توضیحات پروژه