تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

پتروشیمی لاله

اطلاعات پروژه

1) شامل مشاوره مدیریت در خصوص طرح تدوین و جاری سازی برنامه ریزی استراتژیک (انجام شده در سال 1394) 2) مشاوره مدیریت در خصوص تعالی سازمانی ( EFQM ) و ایجاد شرایط برای اخذ جایزه تعالی صنعت پتروشیمی در سطح تقدیر نامه سه ستاره در سال 1394 (انجام شده در سال 1394) 3) پیاده سازی تعالی سازمانی (EFQM) و ایجاد شرایط برای اخذ جایزه تعالی صنعت پتروشیمی در سطح تقدیر نامه دو ستاره در سال 1393 (انجام شده در سال 1393)  

توضیحات پروژه