تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

پتروشیمی فن آوران

اطلاعات پروژه

1) اجرای طراحی و پیاده سازی مدل تعالی سازمانی EFQM (انجام شده در سال 1391)

توضیحات پروژه