تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

پتروشیمی امیرکبیر

اطلاعات پروژه

1)  استقرار مدیریت ریسک سازمانی بر اساس استاندارد iso31000 (انجام شده در سال 1397)

توضیحات پروژه