تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

پالایش نفت آبادان

اطلاعات پروژه

1) استفاده از خدمات آموزشی و مشاوره ای در زمینه های مدیریتی، ارتقاء تعالی و بهبود سازمان (انجام شده در سال 1387)

توضیحات پروژه