تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

نیروگاه گازی آبادان

اطلاعات پروژه

1) برنامه ریزی استراتژیک و اجرای استراتژی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (bsc) (انجام شده در سال 1389) 2) پیاده سازی نظام پاکسازی و آراستگی (5s) (انجام شده در سال 1389) 3) مدیریت فرآیند کسب و کار و بهبود فرآیندها (انجام شده در سال 1389) 4) مکانیزم نظر سنجی از ذینفعان (انجام شده در سال 1389)  

توضیحات پروژه