تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

نفت و گاز پارس

اطلاعات پروژه

1) خدمات پیاده سازی مدل تعالی سازمانی efqm (انجام شده در سال 1395) 2) ارائه خدمات پیاده سازی مدل تعالی سازمانی EFQM جهت دریافت تقدیر نامه جایزه ملی تعالی سازمانی  (انجام شده در سال 1393) 3) استقرار نظام مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM) (انجام شده در سال 1393)

توضیحات پروژه