تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

نفت بهران

اطلاعات پروژه

1) مشاوره تعالی سازمانی ( خود ارزیابی و آمادگی برای حضور در جایزه تعالی گاز سال 97) (انجام شده در سال 1397)

توضیحات پروژه