تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان

اطلاعات پروژه

1) مشاوره مدیریت در خصوص طراحی نظام مدیریت عملکرد و استقرار در بستر نرم افزاری (انجام شده در سال 1396)

توضیحات پروژه