تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

مهندسی شبکه گستر

اطلاعات پروژه

1) شامل استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008 (انجام شده در سال 1394)

توضیحات پروژه