تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

معاونت شهرسازی و معماری

اطلاعات پروژه

1) کنترل و ارزیابی عملکرد (انجام شده در سال 1391) 2) کنترل و ارزیابی عملکرد (انجام شده در سال 1389) 3) تهیه و تدوین مدل جامع ارزیابی عملکرد (انجام شده در سال 1389)  

توضیحات پروژه