تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

معاونت بانکداری الکترونیکی بانک اینده

اطلاعات پروژه

1) تعالی سازمان  ( انجام شده در سال 1396 ) 2) اجرای پروژه بازنگری استراتژی ( انجام شده در سال 1396 ) 3) ارزیابی جایگاه برند (انجام شده در سال 1395) 4) مشاوره تعالی سازمانی (انجام شده در سال 1395) 5) مدیریت ریسک (انجام شده در سال 1395) 6) تعالی مدیریت دانش (انجام شده در سال 1394) 7) برنامه ریزی استراتژیک (انجام شده در سال 1394) 8) تعالی سازمان  (انجام شده در سال 1394) 9) ارائه خدمات مشاوره ای طراحی سیستم ارزیابی و پایش تامین کنندگان (انجام شده در سال 1394) 10) کانون ارزیابی و توسعه مدیران ac&dc (انجام شده در سال 1393) 11) برنامه ریزی و اثر بخشی عملیاتی با استفاده از کارت امتیازی متوازن (انجام شده در سال 1393) 12) مدیریت دانش (انجام شده در سال 1393) 13) طراحی و پیاده سازی فرآیند بهینه کاوی (انجام شده در سال 1393) 14) تعیین مکانیزم اندازه گیری هزینه کیفیت COQ (انجام شده در سال 1393) 15) ارائه خدمات مشاوره مدل تعالی مبتنی بر جایزه کیفیت ارتباطات و فن آوری اطلاعات ( ICTINQA ) (انجام شده در سال 1393) 16) ارائه خدمات مشاوره ، آموزش خود ارزیابی و فراهم آوردن مقدمات برای حضور بانک در جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICTINQA) (انجام شده در سال 1392)  

توضیحات پروژه