تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا

اطلاعات پروژه

1) ارائه خدمات مشاوره مدیریت در زمینه توسعه و تعمیق رویکرد خود ارزیابی (انجام شده در سال 1392)

توضیحات پروژه