تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

مدیریت تولید نیروگهای گازی خراسان

اطلاعات پروژه

1) انجام امور مربوط به خدمات آموزشی و مشاوره isoo9001-2000 (انجام شده در سال 1386) 2) ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای بر اساس مدل efqm (انجام شده در سال 1385)  

توضیحات پروژه