تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

مدیریت تولید برق لوشان

اطلاعات پروژه

1)  ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای بر اساس مدل efqm ( انجام شده در سال 1385)

توضیحات پروژه