تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

مخابرات یاسوج

اطلاعات پروژه

1) مشاوره مدل تعالی سازمانی ( خود ارزیابی و آمادگی برای ارزیابی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال 94 بر مبنای مدل ارزیابی اپراتورهای سرویسهای ارتباطی ) (انجام شده در سال 1394)

توضیحات پروژه