تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

مخابرات هرمزگان

اطلاعات پروژه

ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای کاریردی در راستای بستر سازی و اجرای فرآیند مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در شرکت مخابرات هرمزگان (انجام شده در سال 1393)

توضیحات پروژه