تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

مخابرات قم

اطلاعات پروژه

ISO31000 (1 (مدیریت ریسک) (انجام شده در سال 1395) 2) آموزش ، خود ارزیابی و آمادگی برای ارزیابی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  بر مبنای مدل ارزیابی اپراتورهای سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات ثابت و دیتا (انجام شده در سال 1395) 3) خدمات مشاوره ای تدوین برنامه همسو سازی استراتژی های مخابرات منطقه قم با ره نگاشت شرکت مخابرات قم( انجام شده در سال 1395) 4) بازنگری و غنی سازی استراتژیها و استقرار نظام پایش . پاداش استراتژیک در کل مخابرات استان قم (انجام شده در سال 1394) 5) آموزش ، خود ارزیابی و آمادگی برای ارزیابی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  بر مبنای مدل ارزیابی اپراتورهای سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات ثابت و دیتا (انجام شده در سال 1394) 6) خدمات مشاوره ای و اجرا سازی سیستم مدیریت و برنامه ریزی بر مبنای ریسک در تمام حوزه ها (انجام شده در سال 1393) 7) آموزش و بستر سازی استراتژیها ،در تدوین، بازنگری و اجرای استراتژیها با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) در کل شرکت (انجام شده در سال 1393)        

توضیحات پروژه