تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

لجور

اطلاعات پروژه

1) آموزش و نظارت بر تدوین طرح تجاری (انجام شده در سال 1384)

توضیحات پروژه