تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

فولاد هرمزگان جنوب

اطلاعات پروژه

1) آموزش ،خود ارزیابی و آمادگی برای حضور در جایزه تعالی سازمانی 96 (انجام شده در سال 1396)

توضیحات پروژه