تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

فن ژنراتور

اطلاعات پروژه

1) مدیریت بر کیفیت و بهره وری با رویکرد ارزیابی و عارضه یابی عملکرد سازمان (انجام شده در سال 1395)

توضیحات پروژه