تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

فرنام بسپار

اطلاعات پروژه

1) بهبود خط و سیستم تولید کارخانه (انجام شده در سال 1388) 2) عارضه یابی و طراحی ساختار سازمانی  (انجام شده در سال 1384)

توضیحات پروژه