تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

شرکت پتروشیمی بندر امام

اطلاعات پروژه

1) استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در مدیریت بازرگانی مبتنی بر استاندارد ISO-9001-2008 (انجام شده در سال 1394) 2) استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در مدیریت مالی شرکت پتروشیمی بندر امام و شرکتهای تابعه آن مبتنی بر استاندارد ISO-9001-2008 (انجام شده در سال 1394) 3) اجرای دوره آموزشی (انجام شده در سال 1389) 4) ISO-9001 (انجام شده در سال 1389)  

توضیحات پروژه