تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

شرکت مهندسی و ساخت لکومو تیو مپنا

اطلاعات پروژه

1) ارائه خدمات جاری سازی استراتژیها از طریق کارت متوازن BSC  (انجام شده در سال 1393)

توضیحات پروژه