تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

اطلاعات پروژه

1) سیستم مدیریت فرآیند ها با رویکرد الزامات استاندارد ISO 2015:9001 (انجام شده در سال 1396)

توضیحات پروژه