تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد و حومه

اطلاعات پروژه

1) بازنگری فرآیند مدیریت استراتژیک و تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد( انجام شده در سال 1393)

توضیحات پروژه