تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا توسعه3

اطلاعات پروژه

1) خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژیک (انجام شده در سال 1389) 2) مشاوره تعالی سازمانی بر اساس مدل efqm (انجام شده در سال 1389) 3) ارائه خدمات آموزش و مشاوره در زمینه سیستم های مدیریت منابع انسانی(شایسته سالاری) (انجام شده در سال 1389) 4) فراهم آوردن کلیه مقدمات و حضور شرکت احداث و توسعه در جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی در سطح گواهینامه تعهد به تعالی و اخذ گواهی تعهد به تعالی (انجام شده در سال 1388) 5) انجام خدمات مشاوره ای جهت طراحی برنامه ریزی استراتژیک بر اساس مدلbsc (انجام شده در سال 1387)

توضیحات پروژه