تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

سیمان هرمزگان

اطلاعات پروژه

1) مشاوره و اجرای تعالی سازمانی (آموزش و خود ارزیابی و آمادگی برای حضور در جایزه تعالی سازمانی سال 94 در سطح تعهد به تعالی بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM2013 (انجام شده در سال 1394)

توضیحات پروژه