تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

سپهر الکتریک

اطلاعات پروژه

1) استقرار چرخه بهره وری (انجام شده در سال 1385)

توضیحات پروژه